Miten lahjoituksesi auttaa?

Suomessa elää yli satatuhatta lasta köyhissä perheissä. Köyhyys vaikuttaa lapsen koko elämään. Se hankaloittaa lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita sekä estää lasta harrastamasta. Köyhyys tuottaa häpeää ja jättää lapsen ulkopuolelle.

Pitkittynyt köyhyys siirtyy herkästi sukupolvelta toiselle. Ongelmat kasautuvat erityisesti nuorille, jotka eivät ole köyhyyden vuoksi pystyneet suorittamaan toisen asteen opintoja. Mitä aikaisemmassa vaiheessa apumme tavoittaa lapset, sitä paremmin he selviytyvät elämässään ja voivat katkaista köyhyyden kierteen.

Lahjoituksellasi autamme kotimaan hädänalaisia lapsia: maksamme muun muassa vähävaraisten perheiden lasten harrastusmaksuja sekä hankimme nuorille oppikirjat ja opinnoissa tarvittavat välineet koko lukio- tai ammattiopintojen ajalle. Lahjoittajien tuella nuorten tulevaisuus ei jää pelkän peruskoulun varaan, vaan he voivat valmistua ylioppilaaksi tai ammattiin. Esimerkiksi 30 euron lahjoituksella yksi nuori saa lukion oppikirjan.

Kerätyt varat ohjataan Pelastakaa Lasten kotimaan lastensuojelutyöhön.