Miten osallistumisesi auttaa?

Osallistumalla Joulujuoksuun autat kotimaan hädänalaisia lapsia ja lapsiperheitä. Tapahtuman tuotto ohjataan Pelastakaa Lasten lastensuojelutyöhön, kuten köyhyydessä elävien lasten auttamiseksi.

Suomessa elää yli 100 000 lasta köyhissä perheissä. Köyhyys vaikuttaa lapsen koko elämään.Se hankaloittaa lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita sekä estää lasta harrastamasta. Köyhyys tuottaa häpeää ja jättää lapsen ulkopuolelle.

Pitkittynyt köyhyys siirtyy herkästi sukupolvelta toiselle. Mitä aikaisemmassa vaiheessa apumme tavoittaa lapset, sitä paremmin he selviytyvät elämässään ja voivat katkaista köyhyyden kierteen.

Pelastakaa Lasten joulukeräyksen ja Joulujuoksun tuottojen turvin muun muassa maksamme lasten harrastusmaksuja sekä hankimme nuorille oppikirjat koko lukio- tai ammattiopintojen ajalle.

Kiitos, että välität!

 

Levitä sanaa Joulujuoksusta!